Pravila privatnosti

IZJAVA O PRIVATNOSTI
VODITELJA OBRADE DRUŠTVA PRINT STUDIO d.o.o.

 

U Print Studio d.o.o. smo svjesni velike važnosti zaštite osobnih podataka i obradi osobnih podataka odgovorno i sukladno svim primjenjivim propisima.

Ova Izjava o privatnosti pruža Vam informaciju o našim postupcima zaštite privatnosti koji se koriste na sve postupke i obrade Vaših osobnih podataka koje skupljamo, koristimo i dijelimo pojedincima iz poduzeća naših klijenata, poslovnih partnera, dobavljača, i svih drugih organizacija s kojima Print Studio d.o.o. ima ili namjerava uspostaviti poslovni odnos.

I/ TKO JE VODITELJ OBRADE VAŠIH PODATAKA: Voditelj obrade Vaših podataka je društvo Print Studio d.o.o., sa sjedištem na adresi Zavrtnica 17, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska, OIB: 25170721692.

II/ KOGA U DRUŠTVU PRINT STUDIO d.o.o. MOŽETE KONTAKTIRATI U VEZI S OBRADOM VAŠIH PODATAKA: Za sva pitanja u vezi s obradom Vaših osobnih podataka i u vezi sa ostvarenjem bilo kojeg Vašeg prava u vezi s osobnim podacima možete kontaktirati našeg Službenika za zaštitu podataka koji je dostupan na e-mail adresi szop@printstudio.hr i/ili na broju telefona 01/6008-888.

III/ KOJA JE SVRHA OBRADE VAŠIH PODATAKA: Vaše podatke obrađujemo za različite zakonite svrhe, primjerice radi informiranja klijenata o novostima, rješenjima, uslugama i proizvodima društva Print Studio d.o.o. ili radi ispunjavanja naših ugovornih ili zakonskih obveza prema našim klijentima ili dobavljačima, vodeći pri tome uvijek računa da svaka obrada Vaših osobnih podataka bude zasnovana na jasnoj zakonskoj osnovi i da pri tome kao Voditelj obrade osiguramo sukladnost i potpuno poštivanje svih Vaših prava kao ispitanika čiji se osobni podaci obrađuju.

IV/ (POD)IZVRŠITELJI OBRADE: U obradi Vaših osobnih podataka radi ispunjenja navedenih svrha obrade osim Nas kao Voditelja obrade mogu sudjelovati i sljedeći naši izvršitelji ili podizvršitelji obrade: (upisati nazive pravnih osoba osim Print Studio d.o.o koji će biti uključeni u obradu navedenih Podataka, ako bude takvih u projektu, npr. druga povezana društva društva Print Studio d.o.o. )

V/ KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE PODATKE: Vaše podatke nikada nećemo zadržavati niti obrađivati dulje nego što je razumno potrebno da bi se ispunila Svrha obrade, pri čemu ćemo poštovati i sve posebne propise koji određuju minimalno razdoblje čuvanja Vaših podataka, primjerice u svrhu revizije ili knjigovodstvenih obveza. U slučaju da nas zatražite brisanje Vaših podataka, Podaci će biti odmah obrisani, osim ukoliko nas kao Voditelja obrade neki primjenjivi propis ne ograničava u pogledu Vašeg zahtjeva za brisanje Vaših podataka.

VI/ KOJA SVE PRAVA IMATE U VEZI S VAŠIM PODACIMA: Vaše je pravo zatražiti od nas kao Voditelja obrade u svakom trenutku; pristup svojim Podacima, ispravak svojih Podataka, brisanje svojih Podataka, ograničenje obrade u odnosu na svoje Podatke, iskorištavanje prava na prenosivost svojih Podataka ili ulaganje prigovora na obradu svojih Podataka. Ostvarenje bilo kojeg od navedenih prava možete zatražiti direktno od našeg Službenika za zaštitu osobnih podataka. Korištenje ovih Vaših prava podliježe određenim izuzecima radi zaštite javnog interesa (npr. sprječavanje ili otkrivanje zločina), zaštite naših interesa kao Voditelja obrade (npr. pravne obveze) ili zaštita prava i sloboda drugih. U slučaju korištenja bilo kojeg od navedenih prava, mi ćemo kao Voditelj obrade će provjeriti osnovanost vašeg zahtjeva za ostvarenje prava i odgovoriti bez odlaganja, a najkasnije u roku od mjesec dana. U složenim slučajevima, ili u slučaju zaprimanja većeg broja zahtjeva, ovo razdoblje može se produžiti za dodatna dva mjeseca, o čemu ćemo vas obavijestiti.

VII/ PRAVO NA PRIGOVOR I POVLAČENJE PRIVOLE: Ako vršimo obradu Vaših podataka na temelju Privole koju ste nam dali za obradu, Vi možete u bilo kojem trenutku povući Privolu, a u svakom slučaju također imate pravo u bilo kojem trenutku podnijeti prigovor nadzornom regulatornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka).

VIII/ POVREMENE IZMJENE OVE IZJAVE O PRIVATNOSTI: Mi kao Voditelj obrade povremeno možemo napraviti izmjene ove Izjave o privatnosti kao i bilo koje druge posebne izjave o privatnosti. Prilikom promjene sadržaja ove Izjave o privatnosti, objaviti ćemo je na isti način kao i ovu Izjavu uz naznaku i pojašnjenje mogućih promjena.

Postavke privatnosti
Prilikom posjećivanja naše web stranice, ona može putem vašeg preglednika pohranjivati ​​podatke s određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovdje možete promijeniti postavke privatnosti. Napominjemo da blokiranje nekih vrsta kolačića može utjecati na vaše iskustvo na našoj web stranici i uslugama koje nudimo.