Opći uvjeti korištenja Internet trgovine

PRINT STUDIO d.o.o. – kupnja u Internet trgovini www.printstudio.hr

Svako korištenje www.printstudio.hr podložno je niže navedenim uvjetima i rokovima. Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava. Stoga se ona ne smije dalje kopirati, reproducirati ili na neki način distribuirati bez izričitog pristanka PRINT STUDIO d.o.o.

PRINT STUDIO d.o.o. će uložiti razuman napor kako bi se na navedenoj web stranici našli točni i aktualni podaci, ali ne može biti odgovoran za njihovu točnost i potpunost. Svi korisnici koji pristupaju na www.printstudio.hr stranicu koriste njezin sadržaj na vlastitu odgovornost. PRINT STUDIO d.o.o. neće biti odgovorna ni za kakve direktne, slučajne, posljedične, indirektne ili kaznene štete koje su nastale iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja www.printstudio.hr ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju.

PRINT STUDIO d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja ove web stranice na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga, i neće biti odgovorne ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

PRINT STUDIO d.o.o. – kupnja u Internet trgovini www.printstudio.hr

Ovi uvjeti kupnje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije robe ponuđene na našim internet stranicama. Isporučitelj (Prodavatelj) robe ponuđene na ovim stranicama je PRINT STUDIO d.o.o. Zavrtnica 17, 10 000 Zagreb, a Kupac robe je posjetitelj internet trgovine koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga Prodavatelju. Sve cijene su izražene u kunama i uključuju PDV.

Sve cijene na na web shopu www.printstudio.hr izražene su u kunama s uključenim PDV-om. Pri kupnji vrijede cijene na dan narudžbe, odnosno sva naručena roba biti će isporučena po cijenama koje su vrijedile po izradi ponude odnosno u trenutku narudžbe. Cijene su važeće do obrade novog cjenika.

Navedene cijene vrijede samo za web shop na www.printstudio.hr i ne moraju biti identične kao na prodajnim mjestima robe PRINT STUDIO d.o.o. u Republici Hrvatskoj.

PRINT STUDIO d.o.o. je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten mijenjati cijene isključivo za web shop. Također, PRINT STUDIO d.o.o. je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popuste i akcije.

REGISTRACIJA

Kupac može ili ne mora biti registriran na www.printstudio.hr kako bi izvršio kupovinu. Prilikom registracije od Kupca se zahtjeva da se unese e-mail adresu i lozinku.

NARUČIVANJE

Naručivanje robe moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Roba se naručuje isključivo elektronskim obrascem – košarica internet trgovine. Kupac može ili ne mora biti registriran na web stranici Prodavatelja kako bi izvršio narudžbu. Od kupca se međutim zahtjeva da unese kontakt podatke i adrese (vlastitu i dostavnu) kako bi se zaključio proces narudžbe. Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti sve naručene artikle, isporučit će one koje može, a čemu će pismenim putem obavijestiti kupca u roku komuniciranom Kupcu nakon izvršene narudžbe.

PLAĆANJE

Naručene artikle s ili bez troškova dostave, ovisno o iznosu narudžbe, kupac će prodavatelju platiti pouzećem pri primitku paketa kuriskoj službi ili kreditnom karticom, na osnovi kupčeve narudžbe. Omogućeno je plaćanje kreditnim karticama (MasterCard®, Maestro®, PREMIUM VISA, VISA i Diners) kao i virmanom te pouzećem prilikom dostave. Naplata narudžbe vrši se tek nakon što je utvrđeno da su naručeni proizvodi raspoloživi u internet trgovini Prodavatelja. U slučaju plaćanja kreditnim karticama prilikom narudžbe kupac ispunjava formular za naplatu te se vrši rezervacija potrebnih sredstava, a transakcija se provodi nakon što prodavatelj utvrdi da su naručeni proizvodi dostupni.

IZJAVA O SIGURNOSTI U SLUČAJU PLAĆANJA KREDITNIM KARTICAMA

Corvus Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla).

POTVRDA NARUDŽBE

Po izvršenju narudžbe Kupac će primiti obavijest da je narudžba zaprimljena te da se provjerava raspoloživost naručenih artikala. Nakon obavljene provjere o raspoloživosti artikala Kupac će e-mailom biti obaviješten jesu li isti raspoloživi. Ukoliko je odabrao plaćanje virmanom u tom će e-mailu biti obaviješten da može izvršiti uplatu, dok će za plaćanje kreditnom karticom biti obaviješten da je transakcija (uplata) provedena.

DOSTAVA ROBE

Dostava robe vrši se ekspresnom dostavom OVERSEAS kurirskom službom, unutar 8 radnih dana od trenutka potvrde raspoloživosti naručenih artikala. Kupac ima pravo prilikom preuzimanja pošiljke odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Roba je osigurana od gubitka u dostavi, te ako Kupac nakon 20 dana od predaje narudžbe ne dobije nikakvu obavijest ili isporuku od Prodavatelja, odnosno od dostavne službe, mora obavijestiti Prodavatelja kako bi isti mogao poduzeti radnje da se pošiljka nađe ili pošalje zamjenska. Ukoliko se kupas ogluši na pokušaje kontakta kurira i ako tri puta ne bude na adresi isporuke pošiljka se vraća prodavatelju.

TROŠAK DOSTAVE

Trošak dostave se ne naplaćuje za narudžbe unutar Republike Hrvatske. Sve narudže unutar Europe imaju fiksni trošak poštarine u vrijednosti 15,00 eura tj. 20,00 eura za dostavu izvan granica Europe.

ODUSTAJANJE OD KUPNJE

Sukladno članku 72. Zakona o zaštiti potrošača kupac ima pravo u roku od 14 dana odustati od kupnje. Rok od 14 dana počinje teći danom preuzimanja, odnosno isporuke naručene robe. Pri tome je kupac dužan pismeno obavijestiti prodavača na e-mail adresu webshop@printstudio.hr. Ako je kupac robu već preuzeo i odustao od kupnje, preuzetu robu mora vratiti po pisanoj obavijesti prodavaču. Pri povratu proizvodi moraju biti neupotrebljavani i neoštećeni, te obavezno priložiti kopiju originalnog računa te sve zajedno poslati na adresu pošiljatelja. PRINT STUDIO d.o.o. Zavrtnica 17 10 000 Zagreb Troškove povrata robe snosi kupac. Prodavač je dužan kupcu vratiti novac najkasnije u roku od 14 dana primitka robe. Naručenu robu, odnosno pošiljke koju kupac ne želi preuzeti, kupac također vraća o svom trošku.

REKLAMACIJE I PRIGOVORI

PRINT STUDIO d.o.o. je odgovoran za kvalitetu, odnosno stvarne tvorničke greške kupljenih proizvoda na web shopu www.printstudio.hr Ukoliko kupac ima primjedbe na kupljene proizvode, prema članku 10 stavku 6 Zakona o zaštiti potrošača ima pravo prodavaču uputiti pisani prigovor sa na sljedeći način: – poštom na adresu društva PRINT STUDIO d.o.o., Zavrtnica 17, 10 000 Zagreb – putem e-maila webshop@printstudio.hr Pri tome Vas molimo da upišete ime i prezime, adresu, kontakt i opis prigovora. Na Vaš prigovor pismeno ćemo odgovoriti u roku od 14 dana od zaprimanja istog. Obrazac za prigovor možete preuzeti na sljedećem linku. NAPOMENA: LINK NA OBRAZAC ĆEMO DODATI UNUTAR STRANICE PRINT STUDIO d.o.o. odgovora za materijalne nedostatke kupljenih proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

ZAMJENA

Pravo na zamjenu robe imaju svi kupci, ali samo za artikle koji nisu personalizirani / proizvedeni po narudžbi. Zamjena robe moguća je unutar 14 dana od primitka pošiljke. Zamjenu ste dužni zatražiti putem e-maila sa sadržajem “ZAMJENA: BROJ NARUDŽBE” od primitka pošiljke. U e-mailu trebate objasniti želite li proizvod mijenjati za isti proizvod druge veličine ili boje, ili za drugi proizvod iz naše ponude. Proizvod potom vraćate na našu adresu unutar 2 radna dana od odobrenog zahtjeva. Kada utvrdimo da je vraćeni proizvod neoštećen i u originalnoj ambalaži, napravit ćemo zamjenu. Ako proizvod mijenjate za proizvod veće vrijednosti najprije ćete trebati uplatiti razliku na naš račun, a ako je manje vrijednosti mi ćemo novac vratiti na Vaš račun.Izravne troškove zamjene robe morate snositi sami.

RASKID UGOVORA I POVRAT

Kupac ima pravo ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti Ugovor o kupnji u roku od 14 dana, računajući od dana preuzimanja proizvoda. Ugovor se raskida pisanom obavješću o raskidu ugovora na način da se ispuni OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA ili putem druge nedvosmislene izjave kojom izražava volju za raskidom ugovora. Kupac je obrazac ili prethodno spomenutu izjavu dužan dostaviti Prodavatelju, putem pošte na adresu sjedišta istoga ili putem e-maila; @MAIL ADRESA

Obrazac možete preuzeti na sljedećem linku; OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA. Ukoliko Kupac podnosi nedvosmislenu izjavu putem gore navedenih mogućnosti komunikacije, potrebno je navesti svoje ime, prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

Ukoliko kupac šalje obrazac elektroničkim putem, PRINT STUDIO d.o.o. će kupca u najkraćem mogućem roku obavijestiti Kupca o primitku. Ukoliko kupac jednostrano raskine Ugovor o kupnji obvezuje se vratiti isporučeni proizvod PRINT STUDIO d.o.o. o svom trošku, na adresu poslovnice ADRESA SJEDIŠTA TVRTKE, 10 000 Zagreb. PRINT STUDIO d.o.o. je dužan kupcu vratiti novac najkasnije u roku od 14 dana primitka robe. Naručenu robu, odnosno pošiljke koju kupac ne želi preuzeti, kupac također vraća o svom trošku.

Korisnici interneta još uvijek se ne osjećaju sigurno prilikom online kupovine. Ovim putem istićemo na koji način koristimo podatke koje prikupljamo.

Zakon Republike Hrvatske o zaštiti potrošača;

PRINT STUDIO web shop djeluje sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, zakonu Republike Hrvatske kojim se štite osnovna prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga, kao i pri drugim oblicima stjecanja proizvoda i usluga na tržištu: pravo na zaštitu ekonomskih interesa, pravo na zaštitu od opasnosti za život, zdravlje i imovinu, pravo na pravnu zaštitu potrošača, pravo na informiranje i izobrazbu potrošača, pravo na udruživanje potrošača u svrhu zaštite njihovih interesa te pravo na predstavljanje potrošača i sudjelovane predstavnika potrošača u radu tijela koja rješavaju pitanja od njhova interesa.

Online rješavanje potrošačkih sporova

Sukladno uredbi Europske unije br. 524/2013, IME WEB SHOPA web shop sudjeluje u rješavanju potrošačkih sporova, a koje kupci mogu predati online putem ovog linka: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Visoka tehnička zaštita trgovaca i kupaca

PRINT STUDIO web shop koristi CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

 

 

CorvuSPay izjava o sigurnosti

CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom
potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama
uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim
zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

Hvala što koristite CorvusPay!

 

 

 

Cijenimo Vaše zanimanje za naše web stranice te nam je zaštita Vaše privatnosti od iznimne važnosti. Osobni podaci koje prikupljamo su svi oni podaci koji uobičajeno nisu javno dostupni, a za koje PRINT STUDIO d.o.o. sazna Vašim pristankom tijekom korištenja web trgovine dostupne na web adresi www.printstudio.hr. Osobni podaci koje prikupljamo su Vaši sljedeći identifikacijski podaci:

  • ime i prezime
  • e-mail adresa
  • kućna adresa
  • telefonski broj

PRINT STUDIO d.o.o. preuzima obavezu koristiti Vaše osobne podatke isključivo u svrhe identifikacije te pružanja kvalitetnije usluge prilikom Vašeg korištenja PRINT STUDIO web trgovine. PRINT STUDIO d.o.o. obvezuje se da će Vaše osobne podatke čuvati u tajnosti te neće distribuirati, objavljivati, davati trećim stranama na korištenje niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez Vaše prethodne suglasnosti.

PRINT STUDIO d.o.o. se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira korisnicima o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici PRINT STUDIO d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

PRINT STUDIO d.o.o.

OSNOVA PRIKUPLJANJA I OBRADE OSOBNIH PODATaka

PRINT STUDIO d.o.o. se obavezuje i jamči da će u svakom konkretnom slučaju Vaše osobne podatke obrađivati savjesno, pošteno, uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite u cilju sprečavanja neovlaštenog objavljivanja i zloupotrebe Vaših osobnih podataka, a u svemu u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZZOP-om).

PRINT STUDIO d.o.o. neće dostavljati Vaše osobne podatke trećoj osobi osim ako zakon nalaže drugačije. Vaši osobni podaci će se obrađivati do opoziva Vašeg pristanka, nakon čega će svi Vaši podaci biti trajno uništeni.

Zavisno od svrhe prikupljanja i obrade osobnih podataka, koja je naprijed bliže opisana, PRINT STUDIO d.o.o. od Vas može tražiti da ostavite sljedeće podatke: ime, prezime, korisničko ime, e-mail adresu, kućnu adresu, grad, poštanski broj, državu i telefon.

U naprijed navedenim slučajevima PRINT STUDIO d.o.o. prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke isključivo na osnovu Vašeg pristanka.

Osobne podatke ne prikupljamo samim Vašim posjetom naših web stranica, nego tek pri Vašem samostalnom upisu kod predaje narudžbe, registracije za primanje newslettera, ispunjavanja ankete ili slanjem upita putem kontakt forme.

Pristanak za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka izražavate popunjavanjem posebno predviđenih formulara za usluge ponuđene na web stranici i možete ga opozvati u svakom trenutku na način opisan u daljnjem tekstu.

PRAVA DAVATELJA OSOBNIH PODATAKA U SKLADU SA ZZOP-om

U vezi sa obradom Vaših osobnih podataka imate sljedeća prava: da zahtijevate pristup podacima (uvid, obavijest i izdavanje kopije), ispravku, dopunu, ažuriranje i brisanje podataka, kao i da opozovete pristanak za obradu Vaših osobnih podataka, odnosno da u svako doba odustanete od dane privole i zatražite prestanak daljnje obrade Vaših podataka, da budete obaviješteni od strane PRINT STUDIO d.o.o. o statusu Vašeg zahtjeva.

Na temelju osobnog zahtjeva imate pravo besplatno dobiti informacije o Vašim osobnim podacima koji su pohranjeni. Osim toga i sukladno čl. 21 Zakona o zaštiti podataka imate pravo usprotiviti se obradi Vaših osobnih podataka u svrhe marketinga.

Kao što je navedeno, prema zakonskim odredbama imate pravo na ispravak, dopunu, onemogućavanje i brisanje tih osobnih podataka, ako su podaci nepotpuni, netočni ili neažurni te ako njihova obrada nije u skladu s odredbama zakona.

Pristanak za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka možete opozvati u svakom trenutku na jedan od sljedećih načina:

  • slanjem e-mail-a na adresu szop@printstudiohr ili
  • slanjem pisma na PRINT STUDIO d.o.o., Zavrtnica 17 , 10 000 Zagreb.

Ukoliko opozovete Vaš pristanak za obradu osobnih podataka PRINT STUDIO d.o.o. je dužan sve Vaše podatke bez odlaganja trajno uništiti, a najkasnije u roku od 15 dana od primitka opoziva.

U slučaju nedozvoljene obrade osobnih podataka imate pravo pokrenuti odgovarajući postupak protiv PRINT STUDIO d.o.o. pred nadležnim tijelima i u skladu sa važećim propisima u Republici Hrvatskoj.

Politika privatnosti se odnosi samo na korištenje internet stranica: www.printstudio.hr i važi samo za teritorij Republike Hrvatske, te se ne odnosi na linkove koje mogu sadržavati ove web stranice, a koje vode na druge web stranice, i ne važi za teritorije drugih država. Print Studio d.o.o. nije odgovoran za sadržaj ili Policu privatnosti tih web stranica. Ukoliko saznate da te web stranice pak vode na neke treće web stranice sa neprikladnim sadržajem ili nepovoljnom Policom privatnosti, kontaktirajte nas te ćemo takve linkove otkloniti.

Elektronska komunikacija

Posjećivanjem stranica PRINT STUDIO d.o.o. internet trgovine komunicirate elektronskim putem. Time prihvaćate da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su vam dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.

PRINT STUDIO d.o.o. zadržava pravo mijenjati i ažurirati ove Uvjete kupovine.

Svaka izmjena Uvjeta kupovine biti će objavljena na stranicama PRINT STUDIO internet trgovine.

PRINT STUDIO d.o.o.

Postavke privatnosti
Prilikom posjećivanja naše web stranice, ona može putem vašeg preglednika pohranjivati ​​podatke s određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovdje možete promijeniti postavke privatnosti. Napominjemo da blokiranje nekih vrsta kolačića može utjecati na vaše iskustvo na našoj web stranici i uslugama koje nudimo.